به روز شده در ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۰:۴۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۲۹
کد مطلب : ۳۱۷۱۰۳

رایزنی اروپا برای منابع جایگزین گاز روسیه

رایزنی اروپا برای منابع جایگزین گاز روسیه
گروه اقتصادی: بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در حال محک زدن اوضاع است تا دریابد آیا شرکای تجاری این بلوک شامل آمریکا می توانند عرضه گاز طبیعی به این منطقه را در بحبوحه عرضه محدود روسیه و رشد تنشهای ژئوپلیتیکی افزایش دهند.
 
به گزارش ایسنا، کادری سیمسون، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا پس از دیدار روز شنبه با وزیران کشورهای عضو گفت: در حالی که اتحادیه اروپا زیرساخت گاز قوی و رویه های واضحی در صورت وقوع شرایط اضطراری دارد، باید فوق العاده هوشیار مانده و پیش آمادگی در برابر ریسک را بهبود دهد. کمیسیون اروپا در حال آنالیز سناریوهای مختلف برای تضمین طرحهای ملی مناسب برای این هدف در شرایطی است که مخازن گاز منطقه در سطح بسیار اندکی قرار دارند و تنشها در مرزهای شرقی این بلوک افزایش پیدا کرده است.

سیمسون در امیان فرانسه به خبرنگاران گفت: کمیسیون همچنین سرگرم مذاکره با شرکای اتحادیه اروپا درباره پتانسیل افزایش عرضه به اروپاست. وی گفت: در دیدارهای کریدور گاز جنوبی در جمهوری آذربایجان در چهارم فوریه و شورای انرژی اتحادیه اروپا-آمریکا که سه روز بعد در واشنگتن برای ادامه مذاکرات برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

کمبود کم سابقه انرژی، قیمتهای گاز و برق را به رکورد بالایی رسانده و بعضی از غولهای صنعتی در اروپا را وادار کرده است تولیدشان را محدود کنند و مصرف کنندگان عادی را با افزایش هزینه های انرژی مواجه کرده است. مخازن ذخیره سازی گاز در اتحادیه اروپا به دنبال تعمیرات طولانی تر از حد معمول میادین نروژ و ذخیره سازی داخلی گاز در روسیه، در پایینترین سطح فصلی بیش از ۱۰ سال گذشته قرار دارند. تنشها در خصوص حضور نظامی روسیه در مرز با اوکراین هم به نگرانیها نسبت به عرضه گاز روسیه در صورت وخامت اوضاع و بروز منازعه نظامی افزوده است.

طبق اعلام کمیسیون اروپا، در میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، ۲۲ عضو اقداماتی را برای مقابله با تاثیر بحران انرژی به اجرا گذاشته اند که شامل مالیات و تعرفه پایینتر، یارانه و حمایت مالی مستقیم بوده است. ابزارهای فراتر از مالیات و تعرفه، به حدود ۷۰ میلیون مصرف کننده خانگی و چند میلیون شرکت کوچک و متوسط کمک کرده اند. کمیسیون اروپا برآورد کرد که اقدامات برای حمایت از مصرف کنندگان به بیش از ۲۱ میلیارد یورو (۲۴ میلیارد دلار) بالغ می شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا برای تقویت تاب آوری خود در برابر شوکهای ناشی از افزایش قیمتها در آینده، در حال بررسی مقرراتی برای بهبود هماهنگی درباره ذخیره سازی گاز و خرید داوطلبانه ذخایر گاز استراتژیک است.