OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?> زندگی‌تلخ شهروندان‌اوکراینی در‌ایستگاه‌های مترو - بهار نیوز
 
به روز شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۱۵:۱۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب : ۳۳۳۶۹۸

زندگی‌تلخ شهروندان‌اوکراینی در‌ایستگاه‌های مترو

زندگی‌تلخ شهروندان‌اوکراینی در‌ایستگاه‌های مترو
گروه عکس: شهروندان اوکراینی پس از حملات ارتش روسیه در ایستگاه های زیرزمینی مترو زندگی می‌کنند.