OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?>OC_BOX}']['prms'] = 'doc'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['cache_html'] = '0'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['func'] = 'Get_Links_Content_Box'; $conf['{LINKS_AD_GENERAL_BOX}']['prms'] = 'general'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_modified'] = '1395-12-17 13:38:48'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_MAIN_LAST_COMMENT}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child9'; ?> قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغجدول - بهار نیوز
 
به روز شده در ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۲۲:۵۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۱۵
کد مطلب : ۳۴۲۴۷۸

قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغ/جدول

قیمت گوشت گوسفند، گوساله و مرغ/جدول
گروه اقتصادی: در جدول زیر می‌توانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت گوشت گوساله تازه
ردیف نام محصول قیمت (تومان)
1 استیک ریبای 240,000
2 اسیک تی بن 250,000
3 خرده توپز گوساله (تازه) 185,000
4 راسته گوساله(تازه) 277,000
5 ران گوساله با استخوان(تازه) 170,000
6 ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) 190,000
7 ران گوساله بدون استخوان(تازه) 192,000
8 زبان گوساله(تازه) 139,000
9 سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) 175,000
10 سردست گوساله بدون استخوان(تازه) 182,000
11 فیله گوساله(تازه) 377,000
12 قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) 165,000
13 قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) 185,000
14 چربی گوساله(تازه) 65,000
15 گردن گوساله بدون استخوان(تازه) 182,000
قیمت گوشت گوسفند تازه
ردیف نام محصول قیمت (تومان)
1 خرده راسته گوسفندی (تازه) 148,000
2 دمبه گوسفندی (تازه) 99,000
3 راسته با استخوان گوسفندی (تازه) 188,000
4 راسته مغز گوسفندی (تازه) 385,000
5 سردست گوسفندی (تازه) 158,000
6 لاشه درسته گوسفندی (تازه) 150,000
7 کف دست گوسفندی (تازه) 190,000
8 گردن گوسفندی (تازه) 150,000
قیمت گوشت مرغ تازه
ردیف نام محصول قیمت (تومان)
1 بال مرغ (تازه) 51,000
2 جوجه ران مرغ (تازه) 93,000
3 جوجه سینه با کتف مرغ (تازه) 84,000
4 جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) 87,000
5 جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) 92,000
6 ران سایز مرغ (تازه) 47,500
7 فیله مرغ (تازه) 94,000
8 کتف مرغ (تازه) 49,000
قیمت گوشت گوساله منجمد
ردیف نام محصول قیمت (تومان)
1 ران گوساله منجمد برزیلی 169,000
2 سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) 159,000
3 سفید ران گوساله منجمد برزیلی 199,000
4 فیله گوساله منجمد برزیلی 395,000
5 چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی 109,000
قیمت گوشت گوسفند منجمد
ردیف نام محصول قیمت (تومان)
1 خرده راسته گوسفندی منجمد 145,000
2 راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز 245,000
3 راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد 380,000
4 ران گوسفندی منجمد وارداتی 115,000
5 قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد وارداتی 105,000
6 گردن گوسفندی منجمد ایرانی 144,000
5 ماهیچه گوسفندی منجمد ایرانی 243,000
6 کف دست گوسفندی منجمد وارداتی 143,000
7 گردن گوسفندی منجمد ایرانی 144,000
برچسب ها: گوشت و مرغ قیمت