به روز شده در ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۰۰:۳۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب : ۳۶۱۷۲۳

نجات ایران در گروی احیای مراجع سیاسی معتبر

نجات ایران در گروی احیای مراجع سیاسی معتبر
گروه سیاسی: روزنامه اصولگرای وطن‌امروز با اشاره به اعتراضاتی که بیش از دو هفته از آن می‌گذرد از جای خالی مراجع سیاسی نوشته و بر لزوم احیای این مراجع تاکید کرده است.
به نوشته وطن‌امروز، تجربه‌های گرانی که در سال‌های اخیر بر کشورمان رفته است، احیای مراجع معتبر به عنوان گروهی را که شرایط حال را تفسیر و مطلوبیت آینده را تصویر کنند ضروری ساخته است. مراجع معتبر به موازات اینکه چشم‌اندازی مصلحانه برای اعتراض و تحول‌خواهی به وجود می‌آورند، مسؤولیت‌پذیرند و حاد شدن بحران را برای تقویت جایگاه خود ضروری نمی‌دانند.
حوادث تلخی که در هفته‌های اخیر در خیابان‌های کشور اتفاق افتاد قبل از هر چیز انعکاسی از ادراک جامعه درباره یک حادثه پر اما و اگر بود. در این شرایط، بی‌مرجعی و در نهایت بدمرجعی، فضای عمومی جامعه را از انسجام به سمت انشقاق و دیگرستیزی پیش برد. از سوی دیگر هم امکان تعامل جامعه با دولت را کاهش داده و حتی مسدود کرد. بر همین مبنا نجات اجتماعی ایران در گرو احیای مراجع معتبر و مسؤولیت‌پذیری است که در سال‌های اخیر بشدت ضعیف شده‌اند.