به روز شده در ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۰۱:۴۷
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : ۳۷۲۰۶۳

خلاصه بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

خلاصه بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
گروه اقتصادی: میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تا پایان شهریور سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 13.6 درصد و میزان مطالبات از بانک‌ها 30.4 درصد رشد کرده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریورماه امسال، حجم نقدینگی را 5594 هزار و 930 میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد 37.5 درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته 15.8 درصد رشد داشته است.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه امسال معادل 8.100 است که نسبت به پایان و شهریورماه سال قبل به ترتیب 1.2 و 3.3 درصد رشد داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به 746.1 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل 1.9 درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 24.6 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به 223.1 هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 13.4 درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به 166 هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 13.6 و 30.4 درصد رشد داشته است.البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل 156.5 هزار میلیارد تومان و 66.5 هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد 18 و 43.4 درصدی مواجه شده‌اند.البته، بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 1.9 درصد کم اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 80.8 درصد رشد داشته است.

وضعیت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 21.4 درصد رشد نسبت به پایان شهریورماه سال قبل همراه بوده و به 1673 هزار و 300 میلیارد تومان رسید.حجم اسکناس و مسکوک نیز با 11.1 درصد افزایش به 10.5 هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 34.7 درصد افزایش نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل به 588.4 هزار میلیارد تومان رسید.همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ماه امسال با 30.4 درصد رشد به 166 هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ماه امسال معادل 243.5 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 24.2 درصد رشد نشان می‌دهد.سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 143.3 هزار میلیارد تومان بوده که 64.9 درصد افزایش یافته است.جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 2219.4 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای 11.1 درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به 43.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور ماه امسال معادل 395.6 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 15 درصد رشد یافته است.جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 1653.7 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30.8 درصد رشد دارد.همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 60.2 هزار میلیارد تومان است که معادل 27.1 درصد نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش داشته است.