کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌های تهران کجا هستند؟

24 دی 1401 ساعت 11:42


گروه ابر اساس گزارش مرکز آمار ایران، منطقه یک تهران در آذر‌ماه با متوسط وزنی قیمت ۱۰۷‌میلیون‌و ۱۱۴ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۵‌میلیون‌و ۶۳۹ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲گانه این شهر به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش مهر، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر‌ماه به عدد ۱۷۴.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۱۶۷.۴)، ۴.۱ درصد افزایش داشته است.بر اساس این گزارش، تورم ماهانه مسکن کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل است. در آذر‌ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۴.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه آذر‌ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل که پنج درصد بوده، ۰.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذر‌ماه ۱۴۰۱ تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵۲.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۵۰ درصد) ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه آذر‌ماه ۱۴۰۱ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۷.۱ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۵.۰ درصد)، ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران
در آذر‌ماه ۱۴۰۱ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش‌رفته در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران به ترتیب به ۵۰۴۴۷۶ و ۴۸۴۵۴۳ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۰۷۱۱۴۴ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۵۶۳۹۲ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.قتصادی:


کد مطلب: 381142

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/381142/ارزان-ترین-گران-ترین-خانه-های-تهران-کجا-هستند

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir