به روز شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۰:۲۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۴۸
کد مطلب : ۳۸۳۷۱۵
نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال زیر ذره بین

پیام‌کاهش بیکاری و افزایش‌نرخ مشارکت‌اقتصادی

پیام‌کاهش بیکاری و افزایش‌نرخ مشارکت‌اقتصادی
گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه به گروه های سنی جوان تر نزدیک می شویم نرخ بیکاری با سرعت بیشتری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال 1400 کاهش یافته است. همچنین سرعت کاهش بیکاری در زنان جوانان بیش از مردان بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می آید. به بیان ساده تر ما کسانی را از دید اقتصادی بیکار محوسب می کنیم که جویای کار باشد و نتواند شغلی برای خود دست و پا کند. بر اساس محاسبات رسمی کسانی که حتی به دلیل نا امیدی از پیدا کردن شغل دیگر دنبال کار نمی گردند، جز جمعیت بیکار محسوب نمی شود.

نرخ بیکاری در پاییز سال 1400 و 1401
جمعیت فعال اقتصادی کشور در پاییز امسال 26 میلیون و 207 هزار نفر برآورد شده، از این تعداد 2 میلیون و 136 هزار نفر بیکار هستند. بر این اساس نرخ بیکاری در پاییز سال جاری 8.2 درصد برآورد می شود، این در حالیست که این نرخ در پاییز سال گذشته 8.9 درصد بوده است.
 
پیام کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
همچنین همزمان با کاهش نرخ بیکاری در پاییز امسال، نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است، از منظر اقتصاد کلان کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی با هم به معنی بهبود وضعیت بازار کار است.نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در پاییز سال گذشته 23.6 درصد بوده، این نرخ در پاییز سال جاری به 19.2 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری زنان در سراشیبی
بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری زنان جوان در همین بازه سنی نسبت به مردان جوانان کاهش بیشتری داشته است، به گونه ای که نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 سال از 39 درصد به پایین تر از 30 درصد رسیده است.
همچنین نرخ بیکاری مردان 15 تا 24 سال نیز از 20.7 درصد در پاییز سال گذشته به حدود 17 درصد در پاییز امسال رسیده است. کل جمعیتی که در 15 تا 24 سال قرار دارند و بیکار هستند 473 هزار نفر برآورد شده است.

نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال زیر ذره بین
نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 سال نیز در پاییز امسال 14.8 درصد به ثبت رسیده، در حالی که همین نرخ در پاییز سال گذشته 16.1 درصد بوده است . نرخ بیکاری مردان جوان در همین بازه سنی از 13.4 درصد در پاییز سال گذشته به 12.2 درصد رسیده، همچنین نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 سال نیز با بیش از 2 درصد کاهش به 25.8 درصد رسیده است.بر این اساس می توان گفت که بیکاری در زنان جوان تر با سرعت بیشری کاهش یافته و به طور کلی هرچه به گروه های سنی پایین تر نزدیک می شویم، بیکاری بیشتر کاهشی بوده است.

سهم اشتغال زنان در بخش خدمات
نسبت به سایر بخش ها بالاتر است، با توجه به اینکه سهم بخش خدمات از اشتغال کل اقتصاد ایران بالاتر رفته، پیش بینی می شود کاهش بیکاری زنان با شیب زیاد به همین دلیل باشد. همانگونه که شاهد آن بودیم نرخ بیکاری جوانان به نسبت نرخ بیکاری کل بالاتر است و هرچه سن کمتر می شود شاهد نرخ بیکاری بالاتری هستیم. جوانان عموما به دلیل عدم مهارت و تجربه کاری کافی بیشتر دچار بیکاری می شوند، همچنین چون در ابتدای شروع به کار هستند، اغلب هنوز کار مناسب خود را پیدا نکرده که همین عامل نیز باعث بیکاری بالاتر و ثبات کمتر در وضعیت اشتغال جوانان می شود.  ی پایین تر نزدیک می شویم، بیکاری بیشتر کاهشی بوده است.