به روز شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ - ۱۵:۰۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۰۴
کد مطلب : ۳۸۹۳۹۱

احتمال تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات

احتمال تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات
گروه جامعه:استاندار تهران با بیان اینکه اصل طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات برای مدیریت ترافیک است، گفت: احتمال تمدید این طرح برایسال آینده وجود دارد.طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات، این امکان را به کارمند می‌دهد که بین ساعت هفت تا ۹ صبح به محل کار برود و موجب شد حدود۱۰ درصد ترافیک صبحگاهی تهران کاهشی باشد.
علیرضا فخاری گفت: به منظور مدیریت ترافیک تهران تصمیم گرفته شد که طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات امسال اجرایی شود.

وی افزود: در این چند ماه اخیر نتایج این طرح بصورت دقیق بررسی نشده، اما طبق گفته کارشناسان حمل و نقل و ترافیک اجرای اینطرح در کاهش ترافیک زمان اوج تردد مردم موثر بوده است.استاندار تهران ادامه داد: بزودی با حضور کارشناسان و دستگاه‌های مربوطه این طرح بصورت دقیق بررسی خواهد شد و در صورتموثر بودن و نیاز به اجرای آن این طرح را نیز برای سال آینده تمدید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات اصلی شهر تهران به موضوع آلودگی هوا و ترافیک اختصاص دارد که این مشکلات در کوتاه مدت قابلانجام نیست.به گفته استاندار تهران، باید برنامه‌ها بصورت کوتاه و بلندمدت اجرایی شود و تهران بشدت به نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقلعمومی نیاز دارد.

براساس اعلام استانداری تهران طرح شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات شهر تهران اجرا شد و به منظور کاهش پیک ترافیکی مهر،مقرر شد شروع کار ادارات و سازمان‌های شهر تهران از ساعت هفت تا ۹ صبح به صورت شناور در نظر گرفته شود.مطابق این مصوبه تغییری در میزان حضور کارمندان در طول روز مطابق ضوابط و مقررات در محل کار ایجاد نخواهد شد و متناسب باساعت ورود کارمندان به صورت شناور در محل کار، ساعت پایان کار در همان روز به صورت شناور تعیین می‌شود. ساعت شروع خدماترسانی بانک‌ها نیز ساعت هفت صبح و زمان حضور کارمندان در بانک هم ساعت ۶:۳۰ اعلام شد.

همه ساله با بازگشایی مراکز آموزشی حجم ترافیک پایتخت در مهرماه افزایش قابل توجهی داشته و با توجه به فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو ضروری است که در این خصوص مدیریتی در زمان رفت و آمد کارکنان دولت و دانش پژوهان انجامشود.