به روز شده در ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ - ۱۹:۰۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب : ۳۹۲۰۱۴

گیاهی با اثرات ضد سرطان، ویروس و درد

گیاهی با اثرات ضد سرطان، ویروس و درد
گروه علمی: گیاهان به عنوان منبع اصلی ترکیبات فعال زیستی در پیشگیری و نیز درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان مورد استفاده قرار گرفته اند. درواقع تنوع مولکولی ترکیبات فعال زیستی در گیاهان منبع غنی و متنوع از مواد فیتوشیمیایی با پتانسیل خاص در کشف و توسعه ی دارو را فراهم می کند.
 
به گزارش بهداشت نیوز، امروزه سرطان یک مشکل اصلی بهداشت عمومی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد به طوری که به عنوان علت اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و دومین علت مرگ و میر در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شده است.
 
تلخ بیان جنس سوفورا  (.sophora sp) متعلق به خانواده بقولات می باشد و به صورت خودرو در آسیا، اقیانوسیه و جزایر اقیانوس آرام به طور گسترده ای پراکنش دارد.   از سوفورا در طب سنتی بسیاری از کشورهایی آسیایی به ویژه چین به وفور استفاده می شود.

خواص درمانی متنوعی از جمله: اثرات آنتی اکسیدانی، ضدتوموری،  آرامبخشی، ضدمیکروبی، ضددرد، ضد ویروسی، تنظیم کنندگی سیستم ایمنی، ضدآریتمی، ضد تب و ضد التهاب در گونه های دارویی ارزشمند این جنس به اثبات رسیده اند.

اثرات ضد سرطانی sophora اثرات آنتی اکسیدانی: تعدادی از گونه های سوفورا، از لحاظ خاصیت آنتی اکسیدانی مورد بررسی قرار گرفته اند و عملکرد آنتی اکسیدانی آنها به اثبات رسیده است . یکی از گونه ها sophora japonica می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی آن مربوط به فلانوئیدهایی همچون روتین و کویرستین ، پلی ساکاریدها و ایزوفلاونی به نام ایریزلیدون است.

تحقیقات روی این گونه ها نشان داده است که روتین و کوئرستین انواع رادیکال های آزاد را از بین می برند، پلی ساکاریدها رادیکال های آزاد آنیون های هیدروکسید و سوپر اکسید را حذف می کنند و ایریزولیدون از پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب DNAتوسط هیدروژن پراکسید، جلوگیری می کند.

Sophora subprosrate  گونه ی دیگری از سوفورا می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه ، مربوط به پلی ساکاریدهای آن است، که با نام SSP1 شناخته می شوند. مطالعات نشان می دهد که تزریق SSP1 به موش در یک حالت وابسته به دوز، منجر به افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی ، افزایش سطح آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و نیز افزایش سطح گلوتاتیون می شود خواص آنتی اکسیدانی دانه، ساقه و میوه ی گونه ی دیگری از این جنس، به نام sophora viciifolia نیز اثبات شده است .

بررسی هایی که روی گل این گونه از سوفورا انجام شده است ، نشان می دهند که احتمالا فلاونوئیدها،  به ویژه لوتئولین، عامل اصلی خاصیت آنتی اکسیدانی قوی گل sophora viciifolia  می باشند.   اثرات تنظیم کنندگی سیستم ایمنی: یکی از گونه ها ، sophora subprosrate  می باشد که پلی ساکاریدهای آن موجب افزایش ایمنی ذاتی و اکتسابی می شوند، از میان پلی ساکاریدهای این گونه ، پلی ساکارید  SSP1 ، بیش از همه مورد بررسی قرار گرفته است و تحقیقات نشان داده است که این پلی ساکارید از طریق افزایش در سطح کلسیم درون سلولی و فعالیت پروتئین کیناز C ، موجب القای تولید نیتریک اکسید و اینترلوکین 2 و 6 در سلول های طحال موش می گردند.

مهار رگ زایی: رگزایی یک فرآیند کلیدی در سرطان های جامد است که با فراهم کردن مواد مغذی و اکسیژن ، همچنین با تسهیل حذف محصولات زائد، از رشد تومور حمایت می کند. بنابراین استراتژی ضد رگزایی ، به عنوان یکی از راههای پیشگیری و درمان سرطان مورد بررسی قرار گرفته است . محصولات طبیعی که رگزایی را مهار می کنند، یک منبع بالقوه برای توسعه ی داروهای ضد سرطان جدید در نظر گرفته می شوند .  Sophora flavescens  برای این استراتژی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است که خاصیت ضد رگزایی برای دو فلاونوئید بدست آمده از ریشه ی آن ، اثبات شده است.

ریشه سوفورای ویتنامی، نام ریشه و ریزوم خشک شده ی sophora tonkinensis است که دارای ترکیبات فعالی همچون آلکالوئیدها ، فلاونوئید ها ، ساپونین ها و پلی ساکاریدها می باشد ، بررسی ها نشان داده است که عصاره آبی ریشه سوفورای ویتنامی، می تواند به طور قابل توجهی چسبندگی به غشای پایه و همچنین تهاجم و تحرک سلول های B16Bl6 ملانوما را مهار می کند. بنابراین میتواند موجب مهار متاستاز این سلول های توموری گردد که جزئیات آن نیازمند بررسی های بیشتر می باشد.

آپوپتوز: آپوپتوز، مرگ برنامه ریزی شده سلول و یک فرآیند وابسته به انرژی به دقت کنترل شده است. یکی از مکانیسم های درمان سرطان ، القای آپوپتوز در سلول های توموری می باشد ، یکی از گونه های سوفورا که از این نظر مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مفیدی نشان داده است، گونه sophora flavescens می باشد. سنجش اثر 4 نوع از فلاونوئید ها ی کلاس لاواندولیل استخراج شده از ریشه ی این گیاه بر روی سلول های HL_60 ، لوسمی میلوئید انسانی ، و سلول های HepG2 ، کارسینومای کبدی انسانی، مشخص کرد که این فلاونوئیدها موجب مهار تکثیر و القای آپوپتوز در این سلول ها می شوند . این بررسی ها نشان داد که زنجیره جانبی لاواندولیل برای عملکرد آپوپتوزی آنها ضروری است اما مکانیسم القای آپوپتوزی این فلانوئیدها هنوز ناشناخته است.
برچسب ها: گیاه ضد سرطان