کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

درس تلخی که کفتار ازنزدیک شدن به شیر‌هاگرفت

فرارو , 28 اسفند 1401 ساعت 18:07


گروه فیلم: در این ویدئو نشان داده می‌شود که سه شیر در نزدیکی برکه هستند و به نوعی آن جا قلمروشان است. آن حوالی یک کفتار قهوه‌ای مشاهده می‌شود. دیدن کفتار قهوه‌ای در نور روز و آن هم به شکل تنها امری بسیار نادر است. چون کفتار‌ها عموما گله‌ای حرکت می‌کنند.

 
شیر‌ها با دیدن کفتار گارد حمله به خود می‌گیرند و مترصد نزدیک شدن او می‌مانند. کفتار به برکه نزدیک می‌شود و به محض دیدن شیر‌ها پا به فرار می‌گذارد. اما سرعت شیر بیشتر است و کفتار را در چند قدمی فیلمبردار به دام می‌اندازد. کفتاری که برای خوردن آب رفته بود در اصل به سمت سرنوشت محتوم خود پا گذاشته بود.
.....


کد مطلب: 393322

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/393322/درس-تلخی-کفتار-ازنزدیک-شدن-شیر-هاگرفت

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir