کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ارتباط احساس شادی و رضایت با ضریب هوشی بالا

8 خرداد 1402 ساعت 18:36


گروه علمی:طبق تحقیقات دانشمندان هوش به‌طور کلی با استرس کمتر (پریشانی و نگرانی کم و درگیری با کار زیاد) مرتبط است.نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که احساس شادی و رضایت با داشتن ضریب هوشی بالاتر مرتبط است. تجربه احساسات مثبت، احساس سرزندگی و هوشیاری کامل بیانگر هوش بالاتر است.

نتایج این تحقیق حاصل دو مطالعه بر روی ۴۴۰ نفر است که آزمون‌های شخصیت و رفاه/خوشبختی را تکمیل کردند.
محققان دریافتند، زمانی که صحبت از انجام وظیفه شد، افراد با هوش بالاتر چه قبل و چه بعد از آن استرس کمتری داشتند. همچنین بیشتر درگیر بودند.

افرادی که شادتر و سرزنده‌تر بودند با عباراتی مانند در درک مسائل سریع هستم، دایره لغات غنی و تعامل فکری دارم و همچنین دوست دارم مسائل پیچیده را حل کنم، موافق بودند.پاسخ‌های مثبت به این سوالات با یک آزمون هوش سیال واقعی که به آنان داده شد، مطابقت داشت. به عبارت دیگر، افراد باهوش در مورد باهوش بودن حق داشتند، آنان فقط احساس باهوش بودن نداشتند. هوش سیال به سرعت کار مغز اشاره دارد. مانند قدرت یک موتور یا سرعتی است که رایانه می‌تواند اطلاعات را پردازش کند.

نتایج نشان دادند که هوش به‌طور کلی با استرس کمتر (پریشانی و نگرانی کم و درگیری با کار زیاد) قبل و بعد از آزمون‌های هوش مرتبط است. حتی بدون انجام آزمون، افرادی با ضریب هوشی بالاتر احساس شادی و انرژی بیشتری داشتند.دلیل ارتباط ضریب هوشی و شادی می‌تواند به میزان اهمیت باهوش بودن در فرهنگ‌های غربی باشد.محققان بیان کردند: جالب است که حتی در مطالعه شماره یک که در آن هیچ الزامی برای انجام کار فکری وجود نداشت، هوش با احساسات همبستگی داشت.حداقل در فرهنگ‌های غربی، عقل ممکن است از اهمیت کافی برای طرحواره شخصی برخوردار باشد که بر عملکرد عاطفی عمومی تاثیر بگذارد.


کد مطلب: 406723

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/406723/ارتباط-احساس-شادی-رضایت-ضریب-هوشی-بالا

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir