به روز شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۲:۵۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۵۸
کد مطلب : ۴۲۹۲۳۳

خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو

خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
گوناگون: ۳۵۰ زن راهبه در کاتماندو که در هنر‌های رزمی مهارت بالایی دارند، شش روز در هفته تمرین می‌کنند. آن‌ها همچنین به بیماران کمک می‌کنند، حیوانات را نجات می‌دهند، زباله‌ها را جمع می‌کنند و می‌توانند معبد را دوباره بازسازی کنند.
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو
خواهران بی‌رحم؛ راهبه‌های کونگ فو کار کاتماندو