به روز شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ - ۲۱:۵۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۰۹:۴۴
کد مطلب : ۴۳۰۶۵۷

آزادی  زندانی بی گناه پس از ۲۸ سال

آزادی  زندانی بی گناه پس از ۲۸ سال
گروه جامعه: دادستان لس‌آنجلس آمریکا، پس از ٢٨ سال یک زندانی را بی گناه اعلام و حکم آزادی او را ابلاغ کرد. این فرد فریب بازرسان پروندە را خوردە بودە کە بە او در برابر اعتراف وعدە دروغین آزادی دادە بودند.
بر ا‌ساس اعلام دادستان منطقه لس‌آنجلس در ایالات متحده آمریکا، "جراردو کابانیلاس" کە بیش از یک ربع قرن از زندگی خود را در زندان گذراندە است، بیگناه شناختە و آزاد شد.
به گفتە دادستان، در این پروندە "بی عدالتی جدی" رخ دادە است و کابانیلاس پس از ٢٨ سال و در پی اعلام بی گناهی با میلەهای زندان خداحافظی کرد.جراردو کابانیلاس، با همراهی خانوادە و وکیل خود، در تالار عدالت لس‌آنجلس حاضر شد و حکم آزادی خود را دریافت کرد.وکیل کابانیلاس در مورد اجرای عدالت برای موکلش بە رسانه‌ها گفت: «مدت زیادی طول کشید تا عدالت اجرا شود. اما اثبات بی گناهی موکلم حتی در این مقطع مهم است.»
جراردو کابانیلاس در سال ۱۹۹۵ و زمانی کە ١٨ سال داشت، به اتهام سرقت مسلحانه و حملە بە یک زن جوان دستگیر و متهم شناختە شد.
گفتە می‌شود کە در زمان بازداشت، بازرسان پروندە بە کابانیلاس وعدە دروغین داده‌اند کە اگر اعتراف کند، به صورت مشروط آزاد خواهد شد. به همین دلیل او به جرمی که مرتکب نشدە، اعتراف می‌کند.
بر ا‌ساس گزارشی از لس‌آنجلس تایمز، قربانی این پروندە، جراردو کابانیلاس را در میان شش عکسی کە پلیس بە او نشان دادە بود، بە عنوان مجرم شناسایی می‌کند. اما هیچ وقت او را در دادگاه شناسایی نکرد.شریک زندگی قربانی به این رسانه گفتە است: «او تنها پس از اینکه یک افسر پلیس عکس‌های کابانیلاس را به او نشان داد و گفت که مرد دستگیر شده اعتراف کرده، او را شناسایی کرد.»
اگر چه بعدها کابانیلاس در دادگاه به بی گناهی خود اقرار و بە اتهامات واردە اعتراض کرد، اما دادگاه او را محکوم کرد. اکنون پس از ٢٨ سال با کمک پیشرفت تکنولوژی و آزمایش‌های ویژە دی‌ان‌ای او از این اتهام تبرئه و بی گناه شناختە شد.
 
برچسب ها: آمریکا