به روز شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ - ۲۱:۲۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
کد مطلب : ۸۵۲۷۴

روش جدید محققان ایرانی در درمان آلزایمر

گروه علمی: پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی، مطالعه طراحی سنتز و بررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کومارین های دارای بخش بنزیل تری آزول به عنوان ترکیبات مستعد برای درمان آلزایمر را به انجام رساندند.
روش جدید محققان ایرانی در درمان آلزایمر
با توجه به اهمیت مهار آنزیم استیل­کولین­استراز به عنوان مهم ترین راهکار در جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر و توجه روز افزون به کومارین ها به عنوان ترکیبات طبیعی، در این مطالعه مشتقات جدیدی از کومارین های حامل گروه بنزیل تری آزول با هدف مهارکنندگی آنزیم کولین استراز طراحی و تهیه شد.
ترکیبات طراحی شده مربوطه قدرت مهارکنندگی آنزیم استیل کولین را در حد IC50= 0.179 -137 µM از خود نشان داده اند.

ترکیب k8 دارای استخلاف کلر در موقعیت اورتو گروه بنزیل تری آزول است و بیشترین قدرت مهارکنندگی را از خود نشان داد. همچنین ترکیب مربوطه پتانسیل محافظت کنندگی مناسبی برای سلول های عصبی در حضور آب اکسیژنه از خود بروز داد. نتایج مطالعات داکینگ این ترکیب با آنزیم استیل کولین استراز نشان داد که این ترکیب با سایت فعال آنیونی و کاتالیتیکی آنزیم برهمکنش مناسبی دارد، که برای مهار تشکیل رسوبات سمی آمیلوئید بتا نیز موثر خواهد بود.

یکی از علل بیماری آلزایمر کاهش سطح استیل کولین در نواحی از مغز به شمار می آید و یک راه منطقی برای افزایش سطح استیل کولین، جلوگیری از فعالیت آنزیمی است که مسئول شکست متابولیتی آن است تا بدین وسیله بتواند علائم این بیماری را تا حدی کاهش دهد. بنابراین سنتز مهارکننده هایی که توانایی جلوگیری فعالیت آنزیم را داشته باشند، اهمیت زیادی دارد.

با توجه روز افزون به کومارین ها به عنوان ترکیبات طبیعی و خاصیت دارویی حلقه های تر ی­آزول، در این مطالعه مشتقات جدیدی از کومارین های حامل گروه بنزیل تری­آزول با هدف مهارکننده گی آنزیم استیل­کولین­استراز طراحی و تهیه شد که در این ترکیبات بخش کومارینی و بنزیل تری آزول توسط لینکر به یکدیگر متصل شده است.
در این پژوهش با هدف جایگزینی حلقه N- بنزیل پی پیریدین توسط N- بنزیل تری آزول و مقایسه اثر این گروه در مهارکنندگی آنزیم، برای اولین بار مشتقات(n 8a-8) طراحی و سنتز شد.
مرجع : ایرنا