به روز شده در ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ - ۱۷:۳۴
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
کد مطلب : ۱۳۲۴۰۰

بنی صدری سازی رییس جمهور مقدمه ایران تروایی

گروه سیاسی: در یک تحلیل عمقی تر پدیده های سیاسی رخ داده در این ایام را، به ویژه تشبیه رییس جمهور ۲۴ میلیونی نظام به یک عضو اصلی اپوزیسیون برانداز خارج نشین، می توان همان «اسب تروای» منتظر پشت درهای قلعه این سرزمین دانست که در صورت ادامه، درها باز شده و سرزمین ما تروایی خواهد شد.
بنی صدری سازی رییس جمهور مقدمه ایران تروایی
محمدآزاد جلالی زاده
 
الف» جمهوری اسلامی نظام سیاسی منحصر بفردی ست، از آن جهت که برپایی و استقرار و استحکام این نظم مستقر بسیار کمینه مدیون سیاستمدار و سیاسیون است و در عوض بسیار فزون وامدار مجاهدت ها و ایثارگریهای جوانان و نخبگانی ست که عافیت طلب نبوده و از همه چیزشان گذشتند و با جان و مال و بود و نبودشان آموزه ی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را قدر دادند و بر صدر نشاندند و این شد که در این میان «مردمسالاری دینی» بر پایه جمهوریت و اسلامیت شکل گرفت.
 
ب» بسیاری بر این باورند که نظم مستقر سیاسی فعلی وجهی تقدسی و متافیزیکی دارد، برای من نگارنده که اساساً سیاست و سیاست ورزی را امری زمینی و فیزیکی می دانم، جمهوری اسلامی را از جنبه ای دیگر مقدس می دانم و آن تقدس خون جوانان نخبه پاکی است که می توان گفت وجهی کاملاًمتافیزیکی امّا از جنسی دیگر به قضایای سیاسی و اجتماعی در این مُلک داده ست.

ج»بُعد جالب دیگر آنکه جمهوری اسلامی، نظامی ست که سیاستمداران اصلی و اصیلش خود نیز جانبازی هایی اساسی و نمادین داشته اند، رهبرش خود قربانی و جانباز ترور است و رییس جمهورش مجروح جنگی و جراحتش آنقدر جدی که دستانش به عینه می لرزد و باقی مثالها و افراد بماند، ترکیب و اختلاط جدی ایثارگری جوانان و ازخودگذشتگی بنیانگذاران و السابقون السابقونش  نظام سیاسی و اجتماعی درخور توجهی ساخته است.
 
د» این نظام با همه نقاط ضعف و قوتش-- که لازمه هر نظام سیاسی ست-- از طوفان حوادث بسیاری گذشته و موجهای بیشماری را پشت سر گذاشته و کنون چونان سرزمینی ایمن و قَدَر بر تارک منطقه نشسته است و دشمنی دشمنان و بدخواهی بدخواهان تاکنون نتوانسته خللی بنیادین در این نظم ایجاد کرده و مسیر جمهوریّت و اسلامیّت را غیرقابل عبور نماید.

ه » با اندک مداقه ای در تاریخ جهان و بویژه تاریخ سیاسی جهان می توان نمونه های بسیاری را برشمرد که نیرویی قدرتمند را آنگاه که مخالفانش نتوانسته اند بر زمین زنند، به حِیَل گوناگون پناه برده و واژگونه اش کرده اند، از ایجاد فشارهای کاذب و واقعی غیرمستقیم تا ایجاد تشتت داخلی گرفته تا پناه بردن به اسب تروای انبان از نیروی نیرومند برای گشودن درهای قلعه ی مستحکم و شکستن دژ مقاومت، همه و همه از جمله رسم های رایج در طول زندگانی آدمی در این زمین فسون زده بوده است.

و» شاید در تحلیل های خوش بینانه و اولیه عده ای در مورد ایجاد تنش های عجیب و غریب این روزها و نیز توهین و هتاکی عجیب عده ای در راهپیمایی روز قدس بر علیه رییس جمهور، بر آن باور باشند که قصد ایجاد تشتت مابین نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا و یا حتی در دست گرفتن فضا توسط اصولگرایان رادیکال باشد، امّا در یک تحلیل عمقی تر پدیده های سیاسی رخ داده در این ایام را، به ویژه تشبیه رییس جمهور ۲۴ میلیونی نظام به یک عضو اصلی اپوزیسیون برانداز خارج نشین، می توان همان «اسب تروای » منتظر پشت درهای قلعه ی این سرزمین دانست که در صورت ادامه، درها باز شده و سرزمین ما تروایی خواهد شد. در یک ایران تروایی، نه از اصلاح طلب نشان است و نه از اصولگرایی نامی و نه از جانبازی ها و جانفشانی های جوانان این سرزمین یادبودی، در یک ایران تروایی، همه آسیب خواهیم دید و ایران و ایرانی به قهقرا خواهد رفت، این موضوع یادمان نرود.