به روز شده در ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ - ۰۸:۵۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰۸:۵۶
کد مطلب : ۱۶۴۹۹۶

زندگی زیر نور آتش

عکس: مجید عسگری پور
زندگی زیر نور آتش
گروه جامعه:بخش ذلقی شهرستان الیگودرز در استان لرستان شامل روستاهای پراکنده ای در دامنه زاگرس است. اهالی این روستاها همگی از ایل بزرگ بختیاری هستند. این روستاها در مرز سه استان لرستان، اصفهان و خوزستان قرار دارند. پراکندگی این روستاها و مسیر های صعب العبور موجب سختی انتقال امکانات به این مناطق شده است. روستاهای بزرگی با جمعیت نسبتا زیاد در این منطقه از نعمت برق محروم هستند. سالهای گذشته در این روستاها پنل های خورشیدی جهت تولید برق نصب و راه اندازی شد ولی با گذشت زمان و فرسودگی باطری های آن، امروزه عملا بی استفاده مانده است و تامین هزینه های بسیار زیاد تعمیر آن برای روستاییان غیر ممکن است.
زنان روستا هنگام روشنایی روز و تا قبل از غروب آفتاب فعالیت هایشان را انجام می دهنداهالی روستا پیش از تاریکی هوا هیزم ها را برای پخت و پز و روشنایی آماده می کننددر سالهای گذشته پنل های خورشیدی در برخی از روستاها نصب و راه اندازی شد که این پنل هابه مرور زمان مستهلک شدند. و روستاییان توان پرداخت هزینه های تعمیر آن را ندارنددر سالهای گذشته پنل های خورشیدی در برخی از روستاها نصب و راه اندازی شد که این پنل هابه مرور زمان مستهلک شدند و روستاییان توان پرداخت هزینه های تعمیر آن را ندارنددر سالهای گذشته پنل های خورشیدی در برخی از روستاها نصب و راه اندازی شد که این پنل هابه مرور زمان مستهلک شدند و روستاییان توان پرداخت هزینه های تعمیر آن را ندارنداهالی روستاها فعالیت های خود را پیش از تاریکی هوا و با استفاده از روشنایی روز انجام می دهنداهالی روستاها فعالیت های خود را پیش از تاریکی هوا و با استفاده از روشنایی روز انجام می دهنداهالی روستاها فعالیت های خود را پیش از تاریکی هوا و با استفاده از روشنایی روز انجام می دهنداهالی روستاها فعالیت های خود را پیش از تاریکی هوا و با استفاده از روشنایی روز انجام می دهند
هیزم و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استبا نزدیک شدن به غروب آفتاب روستاییان از بیم تاریکی دام ها را جمع آوری می کنندبا نزدیک شدن به غروب آفتاب روستاییان فانوس های خود را برای روشنایی خانه آماده می کنندفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استهیزم و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس ها و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان استفانوس و آتش منبع اصلی تولید نور و گرما برای خانه های روستاییان است