{: امام جعفر صادق ع: شيعيان ما كساني هستند كه در خلوتها بسيار به ياد خدا هستند و در خلوت گناه نمي‌كنند...غافل‌ترین مردم کسی است که از تغییر و دگرگونی های دنیا پند نگرفته باشد...بهترین عبادت همانا اندیشیدن در باره خدا و قدرت اوست...دنيا مانند آب درياست كه هر چه شخص تشنه از آن بيشتر آشامد ، تشنگي‌اش بيشتر شود تا او را بكشد
 
آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۰
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۶
تصاویری از طبیعت خراسان رضوی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۴
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۴
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۲
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۱
یادآوری بدیهیات درباره کابینه دوازدهم
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۹
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۷
متهم ردیف دوم: دیواری کوتاه‌تر از ما نیست
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۴
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
آنها که شعر شاملو را می‌خوانند همه‌جا ظاهر نمی‌شوند
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۹
نقش جامعه در مبارزه با تغییرات اقلیمی
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۹
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۸
جان بیماران تالاسمی به مخاطره افتاده است
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۷
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۶
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۹
هامون گرفتار در میان خشم زمین و قهر آسمان
۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۲