به روز شده در ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ - ۲۱:۳۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۲۳۲۱۸۵

برنامه‌های درسی 28 شهریور مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه‌های درسی 28 شهریور مدرسه تلویزیونی ایران
گروه جامعه:جدول زمانی برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه 28 شهریور 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد. برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه 28 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود، به شرح زیر است:
 
شبکه ‌آموزش:
فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ٨  تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان پایه ١١ رشته ساختمان  
ساعت٨:٣٠ تا ٩ معرفی ابراز خیاطی- رشته خیاطی           
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه ١٠ رشته تربیت بدنی       
 
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ( رفع اشکال)
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه پنجم( رفع اشکال)
ساعت ١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ توانمندسازی معلمان-یادگیری مبتنی بر بازی 
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ اولیا و معلمان- مشکلات یادگیری دانش آموزان 
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی، مهارتهای فرزندپروری

متوسطه اول:
ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ فرهنگ و هنر پایه هفتم( طراحی سنتی)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر پایه نهم ( دوخت های سنتی)

دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

 متوسطه دوم:
 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها    
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک    
 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی 

شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس دین و زندگی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی 
ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 
ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ۳پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس فارسی ۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس نگارش ۱و۳ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها 
ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی آمار۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف:
ساعت ۱۵ درس اصول عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۵:۳۰ درس  اصول وعقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس دین وزندگی ۲ پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶:۳۰ درس اصول عقاید۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
برچسب ها: مدرسه تلویزیون