به روز شده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ - ۱۰:۵۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۴۳۹۸۸۷

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز/جدول

قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز/جدول
گروه اقتصادی: در این گزارش قیمت روز بازار انواع مدل‌های موتورسیکلت خارجی و ایرانی را گردآوری نموده ایم. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت موتورسیکلت
نیروموتور
مدل قیمت ( تومان )
Yamaha MT25 1401 ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
WR 155 1401 یاماها ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha XSR 155 1401 ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401 ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 ABS 1401 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha NMAX150 1401 ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha Aerox155 1401 ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Mx King 1401 ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha GrandFilano 1401 ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
1401 Galaxy Jx250 ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy NH180 1401 ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy NA180 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy J200 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Sf180‎‎ 1401 ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy FX150 1401 ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
Galaxy SR200 1401 ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
راکز 125 1401 ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
GY 200 1401 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy X125 1401 ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری 200 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
Galaxy TN110 1401 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
احسان شکاری 150 1401 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Daichi CR 150 1401 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
Daichi VP 125 1401 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
احسان 200 1401 ۶۸,۵۰۰,۰۰۰
احسان 150 1401 ۶۷,۴۰۰,۰۰۰
احسان 125 استارتی 1401 ۶۵,۹۰۰,۰۰۰
احسان 125 هندلی 1401 ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
Yamaha XMAX250 1401 ۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰
Yamaha R25 1401 ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
Yamaha QBIX125 1401 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
1401 یاماها WR 155 ۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰
Star HLX 1401 ۹۵,۲۰۰,۰۰۰
بنلی
مدل قیمت ( تومان )
بنلی کی وی vieste 249 سال 1402 ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بنلی اس 180 سال 1402 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
اس 180 سال 1401 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1402 ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کی وی 150 سال 1401 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1402 ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1400 ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
لئونچینو 249 سال 1401 ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی اس 249 سال1402 ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1401 ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اس 249 سال 1400 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنلی تی ان تی 25 ان سال 1402 ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 25 ان 1401 ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی تی ان تی 150 سال 1402 ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی نیو 150 سال 1400 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 150 سال 1401 ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
تی آر کی 250 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تی آر کی 249 سال 1402 ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
وی زد 125 سال 1400 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان 250 سال 1400 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 249 اس 1401 ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تی ان تی 250 نیو فیس ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور
مدل قیمت ( تومان )
Adventure 249 ABS 1401 ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Scrambler 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Flat Track 249 1401 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
Estrella 249 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Primavera Touring 150 1401 ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
Duke 249 ABS 1401 ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Svartpilen 249 ABS 1401 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401 ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
RC 200 ABS 1401 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
Duke 200 1401 ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
V 249 1401 ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 T 1401 ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Medley 150 ABS 1401 ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Z4 249 R 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C2 249 1401 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401 ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ET1 1401 ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LPB 170 1401 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
TG 170 1401 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401 ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
1401 (Spoke)TC MAX ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
1401 TC MAX ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
1401 Z2 150 G1 (Spoke Rim) ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
1401 Z2 150 Z2 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
1401 Z2 150 G1 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
Z2 150 U 1401 ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
CUx Ducati 1401 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
T4 200 1401 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
iTank 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
TC 1401 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
CUx 1401 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 N 1401 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
200R SE 1401 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
N2 230 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
TS-X 1401 ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ST3 220 1401 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
iTango 1401 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
T2 248 N 1401 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
S2 ADV 150 1401 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S5 150 1401 ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
S2 150 1401 ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401 ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 200 1401 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
CDI 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
CDI 125 1401 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ES5 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES8 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
1401 ۱۹۵۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES2 1500 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
MAD 1401 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
دینو
مدل قیمت ( تومان )
کاوان 150 سال 1399 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
کاوان 150 سال 1401 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
کاوان 150 سال 1400 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کاوان پلاس 125 سال 1400 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
دینو مدل کاوان پلاس مدل 1401 ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ویند 200 سال 1399 ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ویند 200 سال 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ویند 200 سال 1400 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لئوپارد 200 سال 1399 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کاوان 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جفت سیلندر کروز 250 ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
طرح کلیک 150 سال 1400 ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
فیدل 200 اس وای ام سال 1399 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدل 200 اس وای ام سال 1400 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
زد 2 150 سال 1398 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
زد 2 200 سال 1400 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
دینو بندا BD249 سال 1402 ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر مدل‌ها
مدل قیمت ( تومان )
کبیر کلیک 150 سال 1401 ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کبیر کی ال دی 200 1401 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها wr155 سال 1401 ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کبیر کلیک 150 سال 1401 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی 135 سال 141 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ان اس 160 سال 1401 ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال 1401 ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401 ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400 ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پرواز ان ام اس 200 سال 1401 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس 150 سال 1400 ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
رهرو طرح باکسر سال 1401 ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل CDI 150 سال 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پرواز مدل 125 CDI سال 1401 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای 200 سال 1401 ۷۷,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال 1401 ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سحر 125 استارتی 1401 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سحر آر سی جی 200 سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
نامی 2000 وات سال 1401 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دایچی 3000 ای سی سال 1399 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی 190 1401 ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا طرح ویو 125 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی 190 سال 1401 ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای 150 سال 1400 ۹۳,۵۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ای 150 سال 1401 ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هانی کلیک 150 سال 1401 ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
دایچی سی آر 150 سال 1400 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی ار ایکس 249 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی 3000 ای سی سال 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پالس ان اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ار اس 200 سال 1400 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
باجاج 220 Avenger سال 1401 ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج ان اس 160 سال 1400 ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
باجاج بکسر 150 سال 1398 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
باجاج مدل Avenger 220 سال 1401 ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس 200 ان اس سال 1401 ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ارشیا 150 سی جی سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
رایکا 125 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
یاماها Aerox 155 سال 1400 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ام تی 25 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1401 ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها ایروکس 155 سال 1401 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس 125 سال 1400 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها کیوبکس 125 سال 1399 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155 ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 کی لس ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال 150 سال 1399 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک کریستال 125 سال 1399 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رادوین ال جی سی سال 1399 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
آشیل دی وای 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سپهر ال 200 سال 1400 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
تیزتک سی جی 150 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
سپهر اف اس 110 سال 1399 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک LURTS 150 سال 1400 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل کلاسیک 169 سال 1399 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
فیدل اس وای ام 200 سال 1399 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اس وای ام 250 لاکی ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ایباک وی ان 1200 سال 1399 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا 150 سال 1401 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کلیک بلنتا 150 سال 1400 ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
کلیک هدا 150 سال 1400 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیک هدا 150 1401 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شهاب ویو 130 سال 1400 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کلیک هدا 150 سال 1399 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ 200 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای اچ 800 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز HANWAY NK 250 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
همتاز Blenta click vr 150 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
شهاب سی جی 125 سال 1399 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
آپریلیا اس آر 150 سال 1398 ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF1000 ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU200 ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ AU150 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ CF600 ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ان بی 200 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام 1200 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
همتاز ای ام 3000 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ای ار اس 2 5000 ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV125 ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
همتاز چهار چرخ ATV250 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز آر اس 150 سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
همتاز بلنتا 249 زد ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز 200 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
همتاز BLENTA CR 200 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
همتاز شکاری 200 اس اچ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
همتاز 150 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
لاکی 2000 اس ایکس ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رهرو باکسر 150 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی 125 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو سی جی 125 سال 1399 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
رهرو 125 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
رهرو 150 ام دبلیو ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دلتا وای دی 1500 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس 180 Apache ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس وگو 110 سال 1401 ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
تی وی اس مدل RockZ سال 1401 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هیرو هانک 150 سال 1395 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تلاش سی دی ای 150 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تریل روان کیو ام 200 1401 ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ثمین کی اف 1200 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI A ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI B ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین SK500 SERI C ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ثمین کی ان 500 وات ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
نامی 800 وات سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 125 هندلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 125 استارتی ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 150 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نیروی محرکه EL510 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4-150cc ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز evo 200 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز D4 200 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز PMT150 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
لاکی دبلیو 1500 ام ای ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رودوین 135 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ار اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز 200 سی دی ای ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
هرم اسپید 130 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی جیکسر سال 1400 ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
استار اچ ال ایکس 150 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز 150 سی دی ای ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی v-storm سال 1400 ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آپاچی 160 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ژوپیتو 110 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن آر ال 5 5000وات سال 1400 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما 250 سال1400 ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر 125 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر 150 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
باسل 200 سی جی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
باسل 150 سی جی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کی وی Vieste 249 1400 ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام تی 200 سال 1400 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
زمرد کویر 200 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کریستال 125 پلاس ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد 150 سال 1399 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
250 طرح کی تی ام فلات ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساوین ام کی زد 169 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
فلات 200 طرح سی ار اف ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
ام کی زد 200 ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
متین 200 ام کی زد سال 1399 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متین 200 سال 1397 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
همتاز FALAT DT 20 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سی دی ای 150 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
200 ام کی زد ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
هوندا اسکوپی 110 سال 1400 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیکلاچ ZOMOROD 125 S ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پانیک 125 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
لاکی 250 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لاکی 185 وی اف 3 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لاکی 180 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
رهرو 150 پلاس ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
شباب ویو 130 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
پیشتاز 125 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
وسپا
مدل قیمت ( تومان )
وسپا GTS SUPER 249 ۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT NOTTE 150 ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
وسپا GTS 249 ۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰
وسپا GTS HPE 249 ۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER NOTTE 249 ۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰
وسپا GTS SUPER SPORT 249 ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS TOURING 249 ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا GTS YACHT CLUB 249 ۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA 150 ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA S 150 ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA TOURING 150 ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150 ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا SPRINT S 150 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا طرح وسپا کیدز ۷,۴۵۰,۰۰۰
وسپا Medley 150 ABS ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا V 150 ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
وسپا TG 170 ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
وسپا LPB 170 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Liberty S 150 ABS ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
وسپا Liberty 150 ABS ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
برچسب ها: قیمت موتورسیکلت
پربيننده‎ترين مطالب و خبرها